Poslední aktualizace proběhla 17.04.2014 22:28

Ke stažení

menu

Dokumenty určené ke stažení jsou roztříděny do složek a podsložek podle jednotlivých oblastí, kterých se dotýkají. Při tvorbě dokumentů byl především kladen důraz na jejich obsah a formální správnost a poté až na grafickou úpravu. Společnost Bernas group s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za správnost náležitostí zde publikovaných dokumentů. Některé vzorové dokumenty rovněž obsahují citace zákonů nebo poznámky související s jejich předmětem.


Finanční úřad
Formuláře
Pracovní smlouvy
Smlouvy - fyzické osoby
Smlouvy - právnické osoby
Smlouvy v oblasti účetnictví
Výkazy
Copyright © 2006 Bernas group s. r. o. Všechna práva vyhrazena.