Poslední aktualizace proběhla 17.04.2014 22:28

Daňové poradenství

menu

Daně jsou příliš důležité na to, abyste je při svém rozhodování opomenuli nebo snad podcenili. Proto svým klientům radíme, jak nejlépe minimalizovat daňovou povinnost a maximalizovat hodnotu po zdanění s ohledem na klientovi individuální potřeby a implikovanou daňovou strategii. Daňové poradenství je v naší společnosti poskytováno pod záštitou Ing. Stanislavy Bernasové - daňovým poradcem ev. č. 293 a zahrnuje komplexní služby v oblastech:

 • optimalizace daňového základu v průběhu života společnosti
 • zpracovávání daňového auditu
  (porovnání účetní evidence s veškerými daňovými předpisy)
 • poskytování daňového poradenství v oblasti přímých daní
  (např. daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob)
 • poskytování daňového poradenství v oblasti nepřímých daní
  (např. daň z přidané hodnoty, spotřební daň)
 • poskytování daňového poradenství v oblasti majetkových daní
  (např. daň z nemovitostí, daň z převodu nemovitostí, daň dědická, daň darovací)
 • kontrola dotací ve vztahu k daňové legislativě
 • vypracování daňových přiznání pro všechny druhy daní a odvodů
 • zastupování právnických i  fyzických osob vůči orgánům státní správy
 • odklad termínu pro podání daňového přiznání k dani z příjmů
 • zpracování daňových analýz a odborných stanovisek

Naše společnost je pojištěna za škody vzniklé při výkonu daňového poradenství do výše 20 mil. Kč. Pojištění profesní odpovědnosti za škodu je zajištěno u České pojišťovny a.s.

Copyright © 2006 Bernas group s. r. o. Všechna práva vyhrazena.