Poslední aktualizace proběhla 17.04.2014 22:28

Profil společnosti

menu

Začátky společnosti Bernas group s.r.o. se datují do roku 1990, kdy Ing. Stanislava Bernasová začala podnikat v oboru účetnictví a daňové poradenství. Z důvodů velkého nárůstu počtu klientů byla 6. října 1994 založena kapitálová společnost Bernas, spol. s.r.o. se sídlem Kramolínova 2010, Nymburk. Primární oblastí poskytování služeb bylo i nadále zajišťování poradenství v oblasti vedení jednoduchého a podvojného účetnictví a mzdové evidence. Zároveň se společnost soustředila na rozvoj maloobchodu s dětským a kojeneckým zbožím v oblastech Prahy, Poděbrad, Nymburka a Nové Paky. V roce 1999 došlo k převedení činností týkající se ekonomicko-právního poradenství, daňového poradenství a účetnictví na nově vzniklou společnost Bernas group s.r.o. Jsme společnost s 15-ti letou tradicí v oboru ekonomicko-právního poradenství, daňového poradenství a účetnictví. Výpis z obchodního rejstříku můžete nalézt zde

Garantem kvality poskytovaných služeb nadále zůstává Ing. Stanislava Bernasová, daňový poradce evid. č. 293, Bilanční účetní, Účetní a daňový expert a člen Offshore. V současné době společnost zaměstnává 10 odborníků specializujících se na daňové, ekonomické a účetní poradenství (viz náš tým). Každý zaměstnanec má v naší společnosti důležitou roli, proto klademe důraz na jejich vysokou odbornou způsobilost a kontinuální vzdělávání. Nízký počet členů našeho týmu nám umožňuje úzkou spolupráci s klienty a flexibilní řešení nastalých situací při zachování nízkých cen ve srovnání s konkurencí. Pro zvýšení rozsahu nabízených služeb spolupracujeme s auditory, komerčními právníky, advokáty, notáři, správci konkursní podstaty, likvidátory a znalci v oblasti oceňování nemovitostí a cenných papírů, s nimiž máme uzavřeny dlouhodobé smlouvy o spolupráci.
 
Zajišťujeme komplexní služby v oblastech daňového poradenství, ekonomického a právního poradenství, účetnictví a mzdové evidence (viz naše služby). Snažíme se být předními hráči v kvalitě nabízených služeb ke spokojenosti našich klientů. Spolupráci s klienty realizujeme na nejrůznějších úrovních s prioritním cílem zajistit klientovi plný servis, aby se mohl plně soustředit na svůj předmět podnikání.
 
Naše portfolio klientů se skládá z podnikatelských subjektů všech velikostí a právních forem. Jádro našich klientů je tvořeno akciovými společnostmi a společnostmi s ručením omezeným s ročním obratem od 1 miliónu do 2 miliard a s počtem zaměstnanců od 10 do 400. Výčet předmětů činností našich obchodních partnerů je tvořen celým spektrem podnikatelským zájmů. U našich stávajících klientů lpíme na dlouhodobě oboustranně spokojené spolupráci. Novým a budoucím klientům se snažíme nabídnout podmínky a kvalitu služeb, s nimiž konkurence nemůže soutěžit.

Copyright © 2006 Bernas group s. r. o. Všechna práva vyhrazena.