Poslední aktualizace proběhla 17.04.2014 22:28

Externí spolupracovníci

menu
Aktivně spolupracujeme s těmito externími spolupracovníky:
 
Advokátní kancelář MUSALOVÁ - JANSTA - sdružení advokátů JUDr. Dana Musalová, číslo osvědčení ČAK 2717 a Mgr. Marek Jansta, číslo osvědčení ČAK 9492 se sídlem v Mladé Boleslavi, Palackého 297. Pracovní zaměření kanceláře tvoří zejména oblast obchodního práva. Ve vazbě na potřeby klientů je dále poskytován právní servis v oblastech pracovního, občanského a správního práva. Mezi nejvýznamnější klienty advokátní kanceláře patří: AEG components, s. r. o. se sídlem v Jičíně, gedas ČR, s.r.o. se sídlem v Mladé Boleslavi, STAVIMEX Praha, a.s. se sídlem v Praze, Skleněná bižuterie, a.s. se sídlem v Alšovicích. Ve spolupráci s námi se mimo jiné podíleli na rozsáhlé restrukturalizaci společnosti Skleněná bižuterie, a. s. Kontinuálně poskytují poradenství většině našich klientů v oblastech obchodního a pracovního práva v českém, anglickém a ruském jazyce.
e-mail:ak.jansta@ramgate.cz,ak.musalova@ramgate.cz

Ing. Danuše Peková - auditor pod ev. č. 1341, daňový poradce ev. č. 1231. Spolupráce je zaměřena především na audity účetní závěrky dle legislativního rámce České republiky, audity mezitímních účetních závěrek v rámci provádění přeměn, slučování či rozdělování společností, ověření konsolidovaných účetních závěrek, audity účetních závěrek spojených s likvidací či konkursním řízením, provádění činnosti interního (vnitřního) auditu. Spolupráce s naší společností probíhá na úrovni zpracování auditu například u společnosti Thermoservis s.r.o.
e-mail:danuse.pekova@tiscali.cz

Ing. Petr Kotík - auditor pod ev. č. 1576, daňový poradce ev. č. 1714. Spolupráce je zaměřena především na audity účetní závěrky dle legislativního rámce České republiky, audity mezitímních účetních závěrek v rámci provádění přeměn, slučování či rozdělování společností, ověření konsolidovaných účetních závěrek, audity účetních závěrek spojených s likvidací či konkursním řízením, provádění činnosti interního (vnitřního) auditu. Spolupracuje s námi na úrovni zpracování auditu například u společností INSTAL - RENČ s.r.o. a BRAZEL s.r.o.
e-mail:kotik@cascom.cz

RNDr. Stanislav Hájek, Csc. - daňový poradce ev. č. 352, dále je držitelem certifikátu oceňování cenných papírů a správce konkursní podstaty. Spolupráce je zaměřena na daňové a účetní poradenství, oceňování cenných papírů, oceňování podniků. S námi se mimo jiné podílel na projektu transformace společnosti Poděbradka a.s. a ocenění cenných papírů Skleněné bižuterie a.s.
e-mail:hajek@consultingcs.cz

Ing. Jan Čapek - soudní znalec v oboru stavebnictví a ekonomika, autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb, mostů a inženýrských konstrukcí, koncesovaný odhadce majetku. Spolupráce je zaměřena především na oceňování nemovitostí pro dědická řízení, převody nemovitostí a jiné daňové účely. Pro potřeby našich klientů vypracovává znalecké ocenění pro daňové účely a úvěrové a hypoteční řízení. Jeho služby jsou využívány zejména společnostmi REALBAU Plus s.r.o., dále pak fyzickými osobami například Ladislav Mazura.
e-mail:jancapek@mybox.cz

Copyright © 2006 Bernas group s. r. o. Všechna práva vyhrazena.