Poslední aktualizace proběhla 17.04.2014 22:28

Naše hodnoty a cíle

menu

Naší firemní filosofií je poskytování služeb na nejvyšší úrovni vedoucí k dosažení maximálního přínosu pro klienta. Při naší činnosti striktně dbáme na dodržování firemních hodnot, které nám umožňují býti spolehlivým partnerem. Základem naší firemní filosofie jsou tyto hodnoty:


100% loajalita

-

vždy se ohlížíme na zájmy a přání klienta a při našem jednání máme vždy na zřeteli důsledky pro klienta

Kvalita

-

hlavním kritériem při naší činnosti je vysoká kvalita poskytnuté služby a spokojenost klienta

Profesionalita

-

díky vysoké odbornosti a pracovní odhodlanosti našeho pracovního týmu garantujeme vysokou přidanou hodnotu pro klienta

Pohled do budoucna

-

snažíme se předvídat nadcházející vývoj a s předstihem ho zohledňovat při naší poradenské činnosti

Invence

-

ve standardních i nestandardních situacích přicházíme s novými nápady a inovačními technikami na jejich možná řešení

Individuální přístup a flexibilita

-

při poskytování služeb vycházíme z našich zkušeností a obecných principů při respektování specifik jednotlivých případů


V rámci střednědobého horizontu jsme si stanovili následující cíle:


  • budování firmy orientované na střední a velké společnosti
  • upevnění obchodních vztahů se současnými klienty
  • obhájení a rozšíření významného postavení v regionu
  • získání certifikace systému jakosti pro daňové poradenství dle norem ISO
  • zvyšování odborných znalostí našeho pracovního týmu
  • prohloubení komunikace s klienty za přispění vnitropodnikového IS
  • prioritní zaměření na poskytování služeb v oblastech daňového, ekonomického a právního poradenství při uplatňování účetního dozoru
  • zavedení on-line poradenství
Copyright © 2006 Bernas group s. r. o. Všechna práva vyhrazena.