Poslední aktualizace proběhla 17.04.2014 22:28

Ekonomické a právní poradenství

menu

Ekonomické a právní poradenství spatřujeme v oblasti analýzy a řešení ekonomické situace nově vznikajících  nebo již zavedených společností. U našich klientů řešíme nejrůznější problémy a situace vycházející z podstaty ekonomického a právního poradenství s prioritním zaměřením na 100% spokojenost klienta. Při analýze ekonomické situace radíme a zabezpečujeme klientům řešení současných situací, zároveň však nezapomínáme ani na preventivní přístup vedoucí k předcházení problémů v budoucnosti. Oproti ostatním poradenským společnostem spatřujeme svoji komparativní výhodu v osobním přístupu, empatii s klientem a nízkými cenami našich služeb. Naše nabídka v oblasti ekonomického a právního poradenství zahrnuje:

 • právní a ekonomické poradenství při zakládání firmy
  (od návrhu až po výpis z Obchodního rejstříku)
 • analýza hospodaření, ekonomické rozbory finanční a ekonomické situace firmy
 • právní a ekonomické poradenství při organizačních změnách a přeměnách právních forem společností – fúze a akvizice společností
  (např. splynutí a sloučení společností, převod jmění na jediného akcionáře, přeměna ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost)
 • vypracování finančních analýz a controllingu
 • návrhy řešení změn v podnikání do budoucna
 • zpracování ekonomických podkladů pro poskytnutí bankovního úvěru a dotací včetně zajištění potřebných dokladů
 • právní a daňové posouzení členů vedení společnosti v návaznosti Obchodního, Občanského zákoníku a Zákoníku práce
 • právní poradenství v oblastech řešených v Obchodním zákoníku, Občanském zákoníku a ostatními právními předpisy
  (např. posouzení kupních smluv, nájemních smluv, případné návrhy jejích změn, posouzení zakladatelských listin ve vztahu k daňovým předpisům)
Copyright © 2006 Bernas group s. r. o. Všechna práva vyhrazena.