Poslední aktualizace proběhla 17.04.2014 22:28

Mzdová agenda

menu

Máte zaměstnance? Pokud ano, jistě víte, jak časově a znalostně náročné je bezchybné zpracování mezd při neustálých změnách legislativy. Naše společnost zajišťuje mzdovou agendu a poradenství u klientů všech velikostí. Synergie z toho vyplývající nám umožňuje dokonalé zvládnutí mzdové problematiky a nutí nás k hledání nových možností při kontinuálních změnách právních předpisů. S námi se nemusíte bát špatně vedené mzdové agendy, ať už z pohledu zaměstnanců či orgánů státní správy. U svých klientů rovněž hledíme na to, aby byla dosažena maximální přidaná hodnota jak pro zaměstnance tak pro zaměstnavatele při dodržení všech právních předpisů. Naše komplexní služby v oblastech personalistiky a mzdových předpisů zahrnují:

Personalistika

  • poradenství v oblasti pracovně-právních vztahů, kompletní personální agenda
  • služby a poradenství v oblasti vzniku, průběhu a zániku pracovního poměru (poradenství a vypracování pracovní smlouvy, dohod konaných mimo hl. pracovní poměr a dalších vstupních dokumentů jako jsou smlouva o hmotné odpovědnosti, přihlášení zaměstnance na správě sociálního zabezpečení, příslušné zdravotní pojišťovně, ukončení pracovního poměru, odhlášky na správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně)

Mzdové předpisy

  • poradenství v oblasti mzdových předpisů
  • zpracování mezd pro malou (do 25 zaměstnanců) a pro velkou organizaci
  • v průběhu pracovního poměru zpracování mezd z hlavních pracovních poměrů, dohod konaných mimo hl. pracovní poměr včetně veškerých přehledů pro správu sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovny, finanční úřad
  • vypracování mzdových a evidenčních listů pro zaměstnance
  • vypracování ročního vyúčtování daně ze závislé činnosti a srážkové daně
  • účast při kontrolách orgánů státní správy
    (finanční úřady, úřady práce, správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny) 
Copyright © 2006 Bernas group s. r. o. Všechna práva vyhrazena.