Poslední aktualizace proběhla 17.04.2014 22:28

On-line poradna

menu
Seznam témat
Nový hmotný majetek
Autor:Tamara Šamánková
Datum:31.01.2007 11:16:39
Firma koupila v roce 2006 nebytový prostor (kanceláře) a zaplatila za něj 70% kupní ceny. Kupní smlouva byla podepsána a zapsána do katastru nemovitostí v roce 2006, tzn. nemovitost je ve vlastnictví firmy. Zbylých 30% má být zaplaceno po kolaudaci, která se však z nejrůznějších administrativních důvodů táhne dodnes (2007). Firma ovšem kancelář využívá ode dne koupě. Jak tento hmotný majetek zařadit do užívání, v jaké ceně, jak odepisovat a jak zaúčtovat závazek doplatku 30% kupní ceny.
Díky.

RE: Nový hmotný majetek
Autor:Lenka Strolená
Datum:2.02.2007 13:53:58
Dobrý den,

Tento hmotný majetek bude zařazen v plné pořizovací ceně vyplývající z kupní smlouvy, 30%-ní doplatek bude účtován jako klasický závazek vůči dodavateli. Z Vašeho dotazu není zřejmé jako „co“ byla nemovitost zapsána do katastru nemovitostí. Pokud byla zapsána jako rozestavěná stavba, bylo by možné požádat o povolení zkušebního provozu, který může být zahájen se souhlasem stavebního úřadu před vydáním kolaudačního rozhodnutí. Po ukončení a vyhodnocení zkušebního provozu nebo jeho časového úseku vydá stavební úřad na návrh stavebníka nebo uživatele stavby kolaudační rozhodnutí. Ode dne kdy by toto povolení zkušebního provozu nabylo právní moci by bylo možné hmotný majetek zařadit a začít odepisovat. Pokud zkušební provoz není možný, bude tento majetek zařazen a odepisován až po kolaudaci.

přihlášení
Uživatelské jméno
Heslo

vyhledávání
klíčová slova

informace
Pro aktivní zapojení do on-line poradny musíte být zaregistrováni.
Copyright © 2006 Bernas group s. r. o. Všechna práva vyhrazena.