Poslední aktualizace proběhla 17.04.2014 22:28

On-line poradna

menu
Seznam témat
DPH
Autor:František Starý
Datum:1.12.2005 12:36:41
Dovozové dph za zboží zaplatím v jiné členské zemi.(PL) To znamená, že dostanu fakturu s rozepsanou daní od polského plátce dph. V jakém řádku vykáži nákup zboží v přiznání dph. Jak postupovat v případě rozdílného procenta DPH (22%). Mohu zaplatit DPH v Polsku a následně zboží prodat v České republice dalšímu plátci dph, který si uplatní nárok na vrácení daně za nákup zboží? Kdyby plátce, který ode mne koupil zboží a nárokoval vrácení DPH ho dále prodal do státu mimo unii, (Rusko) byl by osvobozen od placení daně z přidané hodnoty za prodej zboží?

RE: DPH
Autor:Jana Matoušová
Datum:8.12.2005 13:30:49
Pokud jste nakoupil zboží od polské společnosti, měl jste jí nahlásit svoje DIČ (předpokládám, že jste plátce DPH). Poté by vám polská společnost vystavila fakturu bez DPH a vy byste v ČR přiznal daň za pořízení zboží z jiného členského státu (ř.220) a současně byste si ji nárokoval (ř.320).
Pokud prodáte zboží dalšímu pláci v ČR, tak jste povinen přiznat daň za uskutečněná zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku a kupující si uplatní nárok na odpočet daně z plnění za přijatá zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku.
Pokud kupující zboží dále prodá do Ruska, jedná se o vývoz zboží. Takový vývoz je v souladu s § 66 ZDPH a prodávající osvobodí vyvážené zboží od daně.

DPH
Autor:Iveta Horáková
Datum:4.04.2006 07:15:01
Dobrý den! Nakoupila jsem a zaplatila zboží v PL, na faktuře vystavené PL firmou je vypočten ZD + DPH 22% ve zlotých. Zajímá mě, jak se toto bude přepočítávat? Zda denním kursem dle ČNB a dále, zda mám nárok zahrnout DPH do přiznání k DPH v ČR? Pokud ano, na kterých řádcích se DPH v přiznání objeví a pokud ne, jak dále pokračovat? Toto zboží bude dále fakturováno jako dodání zboží a provedení služby odběrateli v ČR, který není podnikající osobou v 5% sazbě DPH. Jak toto řešit z hlediska přiznání k DPH?
Za odpověď děkuji!

RE: DPH
Autor:Dana Krulišová
Datum:5.04.2006 17:29:27
Dle vašeho vyjádření se pravděpodobně jedná o pořízení zboží ze zemí EU. Aby byly splněny všechny podmínky dle zákona o DPH je nutné:
- musíte vědět, že polská společnsot je registrovaná k dani, má DIČ
- na faktuře, která Vám byla předána musí být vaše DIČ, DIČ polské společnosti (pokud by polská společnsot znala vaše DIČ, pravděpodobně by Vám vystavila fakturu bez DPH).
Pokud jsou splněny základní podmínky pořízení zboží z EU, vy jako pořizovatel zboží jste povinen odvést DPH na výstupu ke dni vystavení daňového dokladu, pokud byl daňový doklad vystaven polskou společností registrovanou k dani do 15 dne v měsíci, který následuje po měsíci koupě, nebo k patnáctému dni v měsíci. Na základě faktury, která má všechny náležitosti dle zákona o DPH uplatníte nárok na odpočet.
Pro přepočet použijete kurs ČNB ke dni, kdy jste povinna přiznat daň.
Výši daně vypočítáte:
- pokud je na faktuře uvedena částka bez DPH, pak tato částka je základem daně, daň ve výši 19% vypočítáte a doplníte na fakturu
- pokud je na faktuře uvedena částka včetně DPH, DPH zjistíte, že celkovu částku násobíte koeficientem 0,1597.
Pokud budete prodávat zboží dále podnikateli v ČR, jste jako plátce DPH povinna odvést DPH při prodeji a nezávisle na tom, zda prodáváte plátci daně či nikoliv.


RE: DPH
Autor:Dana Krulišová
Datum:5.04.2006 17:32:39
Doplnění předchozího textu:
- odvod daně při pořízení zboží - ř. 220 daň. přiznání
- nárok na odpočet - ř. 320 daň. přiznání


přihlášení
Uživatelské jméno
Heslo

vyhledávání
klíčová slova

informace
Pro aktivní zapojení do on-line poradny musíte být zaregistrováni.
Copyright © 2006 Bernas group s. r. o. Všechna práva vyhrazena.