Poslední aktualizace proběhla 17.04.2014 22:28

On-line poradna

menu
Seznam témat
DPH a článek v časopise
Autor:Oldřich Dobrý
Datum:21.01.2009 10:14:41
Dobrý den, potřebuji radu,jsem plátce DPH a občas publikuji v odborném časopise články. Podléhá tato odměna za články zdanění DPH? Musím tento příjem zahrnout do přiznání DPH a DPH v jaké výši? Nebo existuje výjimka pro tento druh odměn? Děkuji za odpověď.

RE: DPH a článek v časopise
Autor:Jana Jonášová
Datum:16.02.2009 09:30:21
Dobrý den,
podle § 5 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH), se za samostatnou ekonomickou činnost nepovažují mimo jiné činnosti, u jejichž příjmů se uplatní zvláštní sazba daně dle § 36 odst. 2 písm. t) zákona ZDP. Příjmy autorů za příspěvky dle § 7 odst. 6 ZDP, u nichž úhrn příjmů od téhož plátce nepřesáhne v kalendářním měsíci 7 000 Kč, tedy nejsou předmětem daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) a ani nevstupují do obratu rozhodného pro registraci k DPH.
Autor, který je plátcem DPH, z úplat za autorská díla, u kterých se neuplatní zvláštní sazba daně dle § 36 odst. 2 písm. t) ZDP, musí vypočítat, dle § 37 odst. 1 nebo 2 ZDPH, DPH ve výši 19 % (snížená sazba daně 9 % by dle § 47 odst. 4 a přílohy č. 2 ZDPH mohla být uplatněna pouze u autorů - samostatných umělců u činností zatříděných do kódu standardní klasifikace produkce 92.3). U úplat od částky Kč 7001,- a výše tedy budete muset odvést DPH viz. výše, potom záleží, jak je sjednána úplata, zda včetně DPH (pak budete počítat pomocí koeficientu - § ;37 odst. 1 ZDPH), nebo bez DPH (pak vynásobíte základ daně 0,19 - §37 odst.2 ZDPH).


přihlášení
Uživatelské jméno
Heslo

vyhledávání
klíčová slova

informace
Pro aktivní zapojení do on-line poradny musíte být zaregistrováni.
Copyright © 2006 Bernas group s. r. o. Všechna práva vyhrazena.