Poslední aktualizace proběhla 17.04.2014 22:28

Účetnictví

menu

Účetnictví je klíčovou činností každého podniku. Mimo funkce informační a registrační je i základem pro stanovení daňových povinností. My považujeme účetnictví za základní stavební kámen pro jakékoliv další rozhodování v životě společnosti a také k němu tak přistupujeme. Nehledě na to, zda je účetnictví zpracováno přímo naší společností nebo Vámi za uplatnění našeho účetního dozoru, máte vždy 100% jistotu, že účetnictví bude zpracováno v souladu s platnými právními předpisy při zachování věrného obrazu hospodaření společnosti. Zpracování účetnictví podle standardů platných v zemích Evropské Unie či USA považujeme za samozřejmost. U svých klientů rovněž zohledňujeme implikovanou daňovou strategii (např. minimalizace daňové povinnosti) a podle toho přistupujeme k samotnému účetnictví. Naše služby v oblasti účetnictví zahrnují:

  • účetní poradenství
  • poradenství v oblasti metodiky účetnictví a směrnic pro účtování
  • zpracování  účetnictví dodavatelským způsobem nebo přímo u klientů
  • zajištění uzávěrkových operací a vypracování závěrky k účetní evidenci (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, přílohy a další navazující dokumenty jako jsou cash flow, ovládací smlouvy) při řádné i mimořádné účetní závěrce
  • vypracování účetní závěrky v souladu s IFRS a US GAAP
  • školení v oblasti účetnictví
  • příprava podkladů pro provedení auditu, zajištění auditora a účast při jednání s auditorem (viz externí spolupracovníci)
  • vedení daňové evidence pro fyzické osoby

Naše společnost je pojištěna za škody vzniklé při výkonu poradenství v oblasti účetnictví do výše 20 mil. Kč. Pojištění profesní odpovědnosti za škodu je zajištěno u pojišťovacího ústavu Česká pojišťovna a.s.

Copyright © 2006 Bernas group s. r. o. Všechna práva vyhrazena.